Das Leben im LCGB

1. Mai 2016 in Wiltz

16. Januar 2016

8.30 Auer Arrivée vun de Bussen (Parking vum Lycée du Nord) Kaffi a Croissant (An der Cantine vum Lycée) 9.15 Auer Opstelle vum Cortège (Parking – Rue GD. Charlotte) 9.30 Auer Depart vum ...

Weiterlesen