Laangjäreg Memberen vun der LCGB-Sektioun Kayl/Téiteng geéiert

Freides, den 23. Juni 2017 huet am Veräinshaus „um Widden“ zu Kayl en Eierungsowend mat uschléissender Soirée Dansante stattfonnt. Bei engem gudden Iessen an Danzmusek vum Romain KERSCHEN goufen eng Reih Membere fir hier laangjäreg an trei Memberschaft vum LCGB-Nationalpresident Patrick DURY geéiert.

Zurück zur Übersicht