Sektioun Schëffleng: Grousst Millefest op der Bestgensmillen

Programm

Samschdes, den 1. Oktober 2016

10.00 Auer                Verkaf vun Viz:

– an der Liberatiounsstrooss beim „Mon Cadeau“ Lucien Künsch

– bei der Bestgensmillen

Gegrillts bei der Bestgensmillen

 

Sonndes, den 2. Oktober 2016

8.00 Auer               Verkaf vu Viz an der Liberatiounsstrooss beim „Mon Cadeau“

11.00 Auer               Aperitif mat Concert vun der Schëfflenger Musek

12.00 Auer               Fierkel um Spiiss mat Virbestellung

25 € = Fierkel mat Kuch a Kaffi

Gegrillts a Gedrénks mat Musek

 

D’Fierkel kann een bestelle bei:

 

Roby SCHADECK schadeck@pt.lu GSM: 621 245 053
Robert LEPIDI robertlepidi@aol.de GSM: 671 202 086
Fons SCHOCKMEL fschockm@pt.lu GSM: 621 297 340

 

Bestellunge fir d’Fierkel kënne bis den 26. September 2016 ugeholl gin, mat enger Iwwerweisung op de Konto vum LCGB-Schëffleng  LU37 0023 1077 1824 6800

Retourner vers la liste