Infoowend zum Thema „Pensiounen an Invaliderent“ vun de Sektiounen Attert a Biekerech

De 14. Mäerz 2018 huet zu Réiden een Informatiounsowend iwwert Theme „Pensiounen an Invaliderent“ mat dem LCGB-Expert Siggi FARYS stattfonnt. Eng ronn 60 Memberen hunn sech dësen Owend zesummefonnt an een interessante Referat nogelauschtert. Uschléissend konnte Froe gestallt ginn.

 

Retourner vers la liste